एकस्थं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकस्थं शब्दप्रकार : तत्सम