एकवचनं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकवचनं शब्दप्रकार : तत्सम