एकः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकः शब्दप्रकार : तत्सम