एकं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एकं शब्दप्रकार : तत्सम