ऋषिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ऋषिः शब्दप्रकार : तत्सम