ऋषयः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ऋषयः शब्दप्रकार : तत्सम