ऋच्छति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ऋच्छति शब्दप्रकार : तत्सम