ऊर्ध्व

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ऊर्ध्व शब्दप्रकार : तत्सम