ऊर्णा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ऊर्णा शब्दप्रकार : तत्सम