सामग्रीमा जानुहोस्

उपभोक्ता

Wiktionaryबाट

पद वर्ग[सम्पादन गर्नुहोस्]

नाम

अर्थ[सम्पादन गर्नुहोस्]

उपभोग गर्ने व्यक्ति वा प्राणी

उदाहरण[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. कुनै पनि वस्तु वा सेवा उपभोग गर्ने व्यक्ति, समूह वा निकाय उपभोक्ता हुन्।