उपनिषद्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उपनिषद् शब्दप्रकार : तत्सम