उनहत्तर

Wiktionaryबाट

उनहत्तर

नेपाली[सम्पादन गर्नुहोस्]

पद वर्ग[सम्पादन गर्नुहोस्]

नाम

अर्थ[सम्पादन गर्नुहोस्]

ना॰ [सं॰ ऊनसप्तति] १. साठी र नौको योगबाट बन्ने सङ्ख्या; ६९–को अङ्क । वि॰ २. साठी र नौको योग हुने सङ्ख्याको । > उनहत्तरौँ— वि॰ गन्तीका क्रमले उनहत्तर सङ्ख्यामा परेको; उनहत्तर सङ्ख्यामा आउने ।

उदाहरण[सम्पादन गर्नुहोस्]

अनुवाद[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. अङ्ग्रेजी: