उद्यानम्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उद्यानम् शब्दप्रकार : तत्सम