सामग्रीमा जानुहोस्

उत्पन्न

Wiktionaryबाट

उत्पन्न

विशेषण

वि॰ [सं॰] १. पैदा भएको; जन्मेको; आविर्भूत । २. देखावटमा आएको; निस्केको; प्रकट । ३. निर्माण गरिएको; बनाइएको । ४. उब्जाइएको वा उब्जेको ।

  1. अङ्ग्रेजी: