उत्तिष्ठ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उत्तिष्ठ शब्दप्रकार : तत्सम