उत्तर

Wiktionaryबाट

== पद वर्ग ==अमिन नाम दिपक राज जोशी ==== अर्थ =अ===बसोबास चार दिशामध्ये एक

पश्चिम == उदाहरण ==[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. नेपालको उत्तरमा चीन रहेको छ।

भारत= अनुवाद =[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. अङ्ग्रेजी: North

पद वर्ग[सम्पादन गर्नुहोस्]

नाम

अर्थ[सम्पादन गर्नुहोस्]

प्रश्नको जवाफ

उदाहरण[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. खै तिमीले मैले सोधेको कुराको उत्तर दिएनौ त।

अनुवाद[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. अङ्ग्रेजी: Answer