उत्तमं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उत्तमं शब्दप्रकार : तत्सम