उत्तम

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उत्तम शब्दप्रकार : तत्सम