उत्कटासन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उत्कटासन शब्दप्रकार : तत्सम