उत्कट

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उत्कट शब्दप्रकार : तत्सम