उत

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उत शब्दप्रकार : तत्सम