उझिन्ड्याइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उझिन्ड्याइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [रू उझिन्ड्याउ (+आइ॰] उझिन्डिने अवस्था वा काम । [ > ] उझिन्ड्याइनु— क॰ क्रि॰ उझिन्ड्याउने काम गरिनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: