उच्छब्द

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उच्छब्द शब्दप्रकार : तत्सम