उच्छ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उच्छ शब्दप्रकार : तत्सम