उग्रासन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उग्रासन शब्दप्रकार : तत्सम