उग्ररूपः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उग्ररूपः शब्दप्रकार : तत्सम