उग्रः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उग्रः शब्दप्रकार : तत्सम