उखडा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उखडा

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [उखाड् < सं॰ उत्खात ?] रैतीका नाउँमा नम्बरी दर्ता नभई जमिनदारले आ६नो इच्छाअनुसार नगदी वा जिन्सी उठाउन पाउने गरी कमाउन दिने जमिन; रैतीले कमाउने त्यस्तो व्यवस्था भएको जग्गा । (१९८१ सालमा 'क' नं॰ को फारम खडा गरी जमिनदारले 'उखडा'–का नाउँमा दर्ता गरेको यस्तो जग्गा भूमिसुधार ऐन, २०२० लागू भएपछि केही मुआबजा

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: