उक्ताइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उक्ताइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

अकर्मक क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [रू उक्ताउ+आइ] उक्ताउने भाव, क्रिया वा प्रक्रिया । [ > ] उक्ताइनु— अ॰ क्रि॰ उक्ताउने होइनु; उच्चाट लाग्ने होइनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: