उक्काइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उक्काइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ उक्कने काम वा प्रक्रिया । उक्काइनु— क॰ क्रि॰ उक्काउन लाइनु । उक्काउनु— स॰ क्रि॰ उक्कन लाउनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: