ईश्वरप्राणिधान

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ईश्वरप्राणिधान शब्दप्रकार : तत्सम