ईश्वरं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ईश्वरं शब्दप्रकार : तत्सम