ईश

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ईश शब्दप्रकार : तत्सम