ईदृषं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ईदृषं शब्दप्रकार : तत्सम