ईक्ष्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ईक्ष् शब्दप्रकार : तत्सम