ईक्षणं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ईक्षणं शब्दप्रकार : तत्सम