ईक्षण

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ईक्षण शब्दप्रकार : तत्सम