इहैव

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इहैव शब्दप्रकार : तत्सम