इष्ट्वा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इष्ट्वा शब्दप्रकार : तत्सम