इष्ट

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इष्ट शब्दप्रकार : तत्सम