इन्धन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इन्धन शब्दप्रकार : तत्सम