इन्द्रो

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इन्द्रो शब्दप्रकार : तत्सम