इन्द्रियारामः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इन्द्रियारामः शब्दप्रकार : तत्सम