इन्द्रियग्रामं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इन्द्रियग्रामं शब्दप्रकार : तत्सम