इन्द्रधनुः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इन्द्रधनुः शब्दप्रकार : तत्सम