इन्द्रचाप

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इन्द्रचाप शब्दप्रकार : तत्सम