इन्द्रः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इन्द्रः शब्दप्रकार : तत्सम