इन्दु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इन्दु शब्दप्रकार : तत्सम