इत्थं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इत्थं शब्दप्रकार : तत्सम