इति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इति शब्दप्रकार : तत्सम